शासकीय रेल पुलिस मुख्यालय,भोपाल

शासकीय रेल पुलिस मुख्यालय,भोपाल

संपर्क जानकारी

Name Rank Ext.No. STD Code Phone Fax Email
Sudheer Kumar Sahi SPL DG
M S Sikarwar IG
Hitesh Choudhary SP 0755 2443623 2443622 srp_bhopal@mppolice.gov.in
Vinayak Verma SRP 0761 2623703 2623703 sp_vidisha@mppolice.gov.in
Nivedita Gupta SRP 0731 2511133 2511133 srp_indore@mppolice.gov.in